Particulier Regenwater infiltreren

Infiltratie van hemelwater is een eigentijdse mogelijkheid voor de afvoer van regenwater. Veel gemeenten stimuleren het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Infiltratiekratten zijn hiervoor een goed alternatief. Wij leggen u graag in grote lijnen uit wat de mogelijkheden zijn.

Kratten
Bij het afkoppelen van de regenpijpen van het riool moet het regenwater ter plekke infiltreren. Niet iedereen heeft ruimte voor een vijver of een wadi. Infiltratiekratten zijn een goede oplossing die het water kunnen opvangen en/of tijdelijk opslaan, zodat het water terug kan worden gevoerd naar het grondwater. Dit zorgt tegelijkertijd voor een goede grondwaterhuishouding, wat verdroging en verzakking van de grond voorkomt.

Infiltratiekratten zijn uitermate geschikt op goed water doorlatende gronden, bijvoorbeeld zandgrond. Klei en leemhoudende gronden zijn minder of niet geschikt. Daarnaast is het grondwaterpeil van belang of er goed kan worden geïnfiltreerd. Tijdens onderzoek op locatie kunnen wij de doorlaatbaarheid van de grond (K-waarde) bepalen. Tijdens een gesprek zullen wij u op de hoogte stellen welk soort krat er nodig is en de hoeveelheid kratten die moeten worden geplaatst.

Infiltratiekratten zijn gemaakt van sterk kunststof. Daarnaast moet een krattenveld omhuld zijn met geotextiel. Geotextiel is een doek dat het inspoelen van zand en ander vuil voorkomt. Een nadeel van geotextiel is dat het moeilijk te reinigen is en na verloop van tijd kan dichtslibben. 

Rondom de infiltratiekrat wordt er 30cm drainage zand toegevoegd. Drainzand bevorderd goede infiltratie en voorkomt gedeeltelijk dichtslibben van het doek. Daarnaast is bij infiltreren een zandvangput en een bladfilter van noodzakelijk belang. Deze worden tussen de regenpijp en het krattenveld geplaatst om te voorkomen dat vuil en blad het infiltratieveld inspoelt.

De mogelijkheden
Uit bovenstaande informatie blijkt dat er bij het plaatsen van een krattenveld veel komt kijken. Wij geven graag passend advies voor alle aspecten van uw project en voeren de werkzaamheden vervolgens professioneel voor u uit. Onze werkwijze verzekerd u van een volledig uitgevoerd project met materialen van hoogwaardige kwaliteit.

contact

Kunnen wij u helpen?