Overheid Hemelwater hergebruiken

Door de klimaatverandering die o.a. hevige hoosbuien met zich meebrengt zijn bedrijven en burgers de dupe geworden van waterschade. Veelal kloppen zij bij de gemeente aan voor een oplossing in aanpak of een financieele bijdrage. Ook speelt de bewustwording hoe wij omgaan met schoon regenwater een steeds grotere rol. Waarom voeren wij schoon water al naar de zuivering? Ook hierin kan de overheid een sturende taak op zich nemen.

Veel overheids instellingen waaronder de gemeenten geven hier gehoor aan door voorlichting en advies te geven al dan niet met wet en regelgeving (APV) Ook subsidie regelingen worden aangeboden als stimulans om slimmer met hemelwater om te gaan.
Niet meer via het riool, maar door hergebruik van het hemelwater d.m.v. opslag in ondergrondse tanks van waaruit het gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld toiletspoelingen, douches, wasmachines, besproeien van tuinen enzovoort. Tanks zijn er in kunststof en betonnen uitvoeringen en in allerlei volumes. 
De uitvoering van dergelijke projecten vraagt om een goede voorbereiding, een professionele uitvoering door vakbekwame mensen, de juiste materialen en gezond verstand. Rondom Regenwater staat voor u klaar om mee te denken en uit te voeren.

contact

Kunnen wij u helpen?